علامت ت

اگر نمی‌توانید به Google Play دسترسی داشته باشید (چه ازطریق برنامه یا وب‌سایت) یا نمی‌توانید یک برنامه فوری را بار کنید، احتمال دارد اتصال اینترنت . همه کسانی که به اینترنت دسترسی دارند، علامت @ را دیده اند و آن را می شناسند

2023-01-31
    الاهلي و الهلال عمر السومه
  1. تصنيف